Bộ sách điện tử của Nguyên Phong


Hành trình về phương Đông

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AFR

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AFS

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AFT


Muôn kiếp nhân sinh – Tập 1

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/fQa8

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/kS1C

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/3Ee9


Muôn kiếp nhân sinh – Tập 2

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/6qM2

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/9Pk2

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/9Rb3


Bên rặng Tuyết Sơn

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AFU

Đọc sách trên Google Books: Chưa có

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AFV


Đường mây qua xứ tuyết

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AFW

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AFY

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AFX


Ngọc sáng trong hoa sen

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AFZ

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AG0

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AG1


Hoa sen trên tuyết

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AG2

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AG4

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AG3


Hoa trôi trên sóng nước

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AG5

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AG7

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AG6


Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AG8

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AG9

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGA


Minh triết trong đời sống

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGB

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGC

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGD


Đường mây trên đất Hoa

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGE

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGF

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGG


Đường mây trong cõi mộng

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGH

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGI

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGJ


Dấu chân trên cát

Đọc sách trên Waka: Chưa có

Đọc sách trên Google Books: Chưa có

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGK


Trở về từ cõi sáng

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGL

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGM

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGN


Trở về từ xứ tuyết

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGO

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGP

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGQ


Bộ sách điện tử của Giáo sư John Vu

Nguyên Phong chính là bút danh của Giáo sư John Vu (tên thật là Vũ Văn Du, sinh năm 1950 tại Hà Nội). Ông là một tác giả, dịch giả nổi tiếng của các tác phẩm về văn học, tâm linh phương Đông, giáo dục và công nghệ. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về ông tại https://son.rs/N69P.


Khởi hành

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGS

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGT

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGU


Kết nối

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGV

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGX

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AGW


Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AGY

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AGZ

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AH0


Bước ra thế giới

Đọc sách trên Waka: https://son.rs/4AH1

Đọc sách trên Google Books: https://son.rs/4AH2

Nghe sách nói trên Voiz: https://son.rs/4AH3